>
Close

Luật thuế

Tháng Hai 22, 2021

Kết quả cải cách thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh

Công cuộc cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký kinh doanh đã đem lại kết quả gì?

Từ khi có nghị định 43/2010/NĐ-CP được ban hành về việc cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký kinh doanh đã có có những kết quả vô cùng đáng khích lệ. Chỉ trong vòng hơn 7 tháng kể từ khi nghị định chính thức được thực hiện, cả nước đã có hơn 7000 doanh nghiệp được thành lập. Số vốn lên đến 40.000 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp được thành lập trong 7 tháng đầu năm đã được nâng lên đến 50.000 doanh nghiệp với tổng số vốn gần 300.000 tỷ đồng. Bộ Kế hoạch và đầu tư đã đưa ra một bản báo cáo với các con số biết nói về hiệu quả của việc đưa ra hàng hoạt các quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Niềm vui cho các doanh nghiệp với các chính sách cải cách đăng ký kinh doanh

Trong gần 10 năm qua, cho đến thời điểm hiện tại là năm 2018 thì các công tác trong việc cải cách hành chính đăng ký kinh doanh vẫn luôn được chú trọng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang thực hiện triển khai đồng bộ cả 5 nội dung: cải cách hành chính, cải cách thể chế, cải cách tài chính công, cải cách bộ máy cán bộ công chức và hiện đại hóa áp dụng kĩ thuật công nghệ thông tin vào nền hành chính.

Các cải thiện khác vì quyền lợi của doanh nghiệp

Kết quả cải cách thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh

Không chỉ dừng lại ở việc đơn giản hóa, cải cách đăng ký kinh doanh, rất nhiều các nội dung khác liên quan đến quyền lợi của doanh nghiệp cũng đang được quan tâm chú trọng đảm bảo như việc cấp nguồn vốn ODA, thẩm định đầu tư, giám sát đầu tư, đưa ra các luật doanh nghiệp, luật đầu tư…

Điều này đã tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, hút hút được sự quan tâm không chỉ doanh nghiệp trong nước mà còn cả cả doanh nghiệp nước ngoài. Tôi hi vọng bài viết đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích.

Hotline: 0916 53 59 56
zalo chat