Tư vấn về chính sách thuế

Chính sách thuế luôn thay đổi để phù hợp

Quý công ty cũng biết chính sách thuế của Việt Nam liên tục thay đổi cho phù hợp với thông lệ quốc tế, do đó có rất nhiều thay đổi và thay đổi một cách thường xuyên vì vậy chúng tôi phải cập nhật sự thay đổi đó, huấn luyện nhân viên, tư vấn khách hàng những thay đổi chính sách. Trước khi thành lập, chúng tôi đăng ký mã số thuế cho quý công ty, kê khai thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế, xin miễn giảm thuế, xử lý hóa đơn, chứng từ, các khiếu nại, kiểm tra thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế, tránh sai sót thường gặp, hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp thuế.

Tư vấn thuế - chính sách thuế cho doanh nghiệp của công ty MCC
Tư vấn thuế tại MCC ở Biên Hòa, Đồng Nai

Chúng tôi sẽ thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu cho công ty, tư vấn về chính sách thuế, lập và soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế, đứng tên kế toán trưởng, tạo mẩu hóa đơn, đặt in hóa đơn, ghi chép sổ sách kế toán, làm việc và giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế, hải quan.

Báo cáo thuế hàng tháng

Chúng tôi sẽ thực hiện những công việc sau:

  • Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra
  • Lập và nộp báo cáo thuế, thống kê hàng tháng
  • Báo cáo quý và nộp tại cơ quan thuế, đại diện doanh nghiệp, công ty giải trình số liệu với cơ quan thuế
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế, chính sách thuế.

Quý công ty có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn đầy đủ chính xác cho quý công ty.

Hotline: 0918 535956 – Th.s Mai Quốc Việt – Chuyên gia kế toán thuế.

www.tuvanketoankiemtoan.com