Tư Vấn Trước Khi Thành Lập Doanh Nghiệp Phần 1

TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ

1. Tư vấn trước thành lập doanh nghiệp:

   Công ty TNHH TƯ VẤN MINH chuyên tư vấn cho khách hàng lựa chọn các vấn đề sau:

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp
Dịch tư vấn thành lập công ty mới của MCC

    - Lựa chọn loại hình doanh nghiệp (Công ty cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty TNHH Một Thành Viên, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân,…) và các quy định của pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp;

    – Về tên doanh nghiệp: (Lựa chọn và tra cứu tên doanh nghiệp theo yêu cầu, theo phong thủy)

    – Ngành nghề kinh doanh (phù hợp với quy định của pháp luật);

    – Tư vấn về thành viên/cổ đông sáng lập (phù hợp với quy định của Pháp luật);

    – Vốn điều lệ/vốn pháp định (phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp).

    – Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan).

   – Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thành lập doanh nghiệp, Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông, Giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp, Các giấy tờ khác có liên quan.

2. Thực hiện các công việc theo uỷ quyền:

     – Công ty TNHH TƯ VẤN MINH sẽ thực hiện các công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thành lập doanh nghiệp theo yêu cầu. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:

     – Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;

     – Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

     – Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Nhân viên của Minh Khuê sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Phòng ĐKKD để thực hiện công việc trên);

     – Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền;

    – Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu công ty (Nhân viên của Công ty TNHH Tư Vấn Minh sẽ cùng chủ sở hữu doanh nghiệp có mặt tại Phòng ĐKKD để thực hiện công việc trên).

    – Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

3. Tư vấn sau Thành lập doanh nghiệp:

Dịch vụ tư vấn sau thành lập doanh nghiệp của MCC
Công ty TƯ VẤN MINH có dịch vụ tư vấn trước và sau khi thành lập doanh nghiệp

    – Công ty TNHH TƯ VẤN MINH sẽ hỗ trợ và tư vấn về các vấn đề:

    - Tư vấn khởi nghiệp (Các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất…);

    – Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);

    – Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông…

    – Hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Thuế và Kế toán trong thời gian đầu sau thành lập.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.   

 Hotline: 0918 53 59 56 – 0916 53 59 56

 >> Tư Vấn Trước Khi Thành Lập Doanh Nghiệp 2