Tóm tắt Thông tư số 26/2015/TT-BTC & công văn 767/TCT-CS

Tóm Tắt Thông Tư Số 26/2015/TT-BTC & công văn 767/TCT-CS

Hướng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hoá đơn. Thông tư hướng dẫn nội dung về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.  Công ty TNHH Tư Vấn Minh xin lướt qua một số điểm quy định mới sửa đổi bổ sung như sau:

TT_26_2015_TT-BTC
Tóm tắt thông tư

1. VỀ QUẢN LÝ THUẾ.

·         Hướng dẫn nộp thuế theo tỷ lệ đối với trường hợp xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên.

·         Bổ sung hướng dẫn nộp thuế đối với NNT có công trình liên quan đến nhiều địa phương.

·         Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp.

·         Từ 01/01/2015, tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày nộp.

2. Về THUẾ GTGT.

·         Bổ sung mặt hàng thuộc đối tượng không chịu Thuế GTGT.

·         Bổ sung hướng dẫn cụ thể về giá tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

·         Bổ sung hướng dẫn không áp dụng mức thuế suất 0% đối với thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu thì khi xuất khẩu không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

·         Bổ sung hướng dẫn vật tư hoá chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế áp dụng thuế suất 5% “theo xác nhận của Bộ Y tế”.

·         Bổ sung doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT vào công thức tính phân bổ để xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

·         Bổ sung hướng dẫn không cần chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt trong trường hơp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hoá là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

3. VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG HOÁ, CUNG ỨNG DỊCH VỤ.

thong-tu

·         Người bán được lựa chọn cách sử dụng dấu ngăn cách và được dùng chữ Việt không dấu (phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sau lệch nội dung).

·         Sau 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì tổ chức được sử dụng hoá đợn tự in/ đặt in.

·         Bỏ quy định cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hoá đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hoá đơn của doanh nghiệp.

·         Bổ sung hướng dẫn về việc kết nối với cơ quan thuế để gửi thông tin cho cơ quan thuế theo lộ trình triển khai của cơ quan thuế đối với NNT kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, siêu thị… có sử dụng hệ thống máy tính tiền, hệ thống cài đặt phần mềm bán hàng để thanh toán.

·         Không xuất hoá đơn đối với hàng hoá tiêu dùng nội bộ.

·         Trường hợp hoá đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hoá đơn điều chỉnh.

THÔNG TƯ SỐ 26/2015/TT-BTC

Công văn số 767/TCT-CS giới thiệu nội dung mới của Thông tư 26/2015/TT-BTC

>> Thông tư 199/2014/TT-BTC