Tài sản cố định từ 30 triệu trở lên sẽ không được khấu trừ thuế?

Hôm nay MCC đem đến bài viết về việc khấu trừ thuế đối với tài sản cố định có giá trị từ 30 triệu trở lên. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn đọc.

Câu hỏi: Tài sản cố định từ 30 triệu trở lên sẽ không được khấu trừ thuế?

Xin cho hỏi có phải từ ngày 01/01/2014, tất cả tài sản cố định từ 30 triệu trở lên sẽ không được khấu trừ thuế?

>>> CHUYÊN MỤC HỎI – ĐÁP

Tài sản cố định từ 30 triệu trở lên sẽ không được khấu trừ thuế
Tài sản cố định từ 30 triệu trở lên sẽ không được khấu trừ thuế

Trả lời:

Luật thuế GTGT sửa đổi đã bỏ quy định: “Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ”. Điều này không có nghĩa là thuế GTGT của TSCĐ từ 30 triệu trở lên từ ngày 01/01/2014 sẽ không được khấu trừ thuế mà quy định mới là: Vẫn được khấu trừ thuế GTGT của TSCĐ trong các trường hợp khác, như:

- Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ hình thành TSCĐ là nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ.

- Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tập trung có sử dụng sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT qua các khâu để sản xuất ra mặt hàng chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào của TSCĐ sử dụng tại các khâu sản xuất, chế biến được khấu trừ.

>>> Dịch vụ thẻ APEC

>>> Dịch vụ tư vấn thuế