dịch vụ giấy phép kinh doanh dĩ an

Công văn số: 6397/CT-TT&HT; Ngày phát hành: 28/04/2016 V/v Xuất hóa đơn GTGT- Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á

Công văn số: 6397/CT-TT&HT; Ngày phát hành: 28/04/2016 V/v  Xuất hóa đơn GTGT- Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á Cục thuế tỉnh Bình Dương có nhận văn bản số 31/2016/CV-TĐA ngày 15/4/2016 của Công ty đề nghị hướng dẫn về việc xuất hóa đơn đối […] Xem thêm