Tính mức lương hưu thời gian phục vụ quân đội

Câu hỏi hôm nay MCC đem đến cho các bạn là câu hỏi về vấn đề mức lương hưu cho thời gian quân đội. Mong rằng câu trả lời sẽ có ích cho bạn đọc.

>>> Chuyên mục HỎI – ĐÁP

Câu hỏi: Tính mức lương hưu thời gian phục vụ quân đội

Cho tôi hỏi, tôi có thời gian công tác trong quân đội với quân hàm là Đại úy sau đó tôi xuất ngũ chuyển qua làm việc tại doanh nghiệp và nộp BHXH bằng tiền. Xin hỏi khi tôi nghỉ hưu thì thời gian quân đội được tính mức lương như thế nào vì khi tôi xuất ngũ quân hàm là thiếu úy.

 

Tính mức lương hưu thời gian phục vụ quân đội
Tính mức lương hưu thời gian phục vụ quân đội

BHXH Việt Nam trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, nếu Ông xuất ngũ trước ngày 15/12/1993 và chưa hưởng các khoản trợ cấp quy định tại Khoản 2 Điều 23 nêu trên thì thời gian phục vụ trong quân đội của ông sẽ được tính để hưởng chế độ hưu trí. Khi tính lương bình quân để làm căn cứ tính lương hưu thì sẽ tính bình quân theo 02 giai đoạn. Thời gian phục vụ trong quân đội được tính là tiền lương theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và căn cứ vào các mức lương quân hàm theo các giai đoạn trong 05 năm cuối trước khi xuất ngũ để tính.

>>> Dịch vụ kế toán

>>> Dịch vụ thành lập doanh nghiệp