Mẫu sổ quỹ tiền mặt

MẪU SỔ QUỸ TIỀN MẶT


mẫu sổ quỹ tiền mặt

 

>> Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Biên Hòa│Đồng Nai

- Mẫu sổ quỹ tiền mặt (S07-DN)

Công ty TNHH Tư Vấn Minh chia sẽ cho các bạn kế toán mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt. Sổ này được dùng cho thủ quỹ hoặc dùng cho kế toán tiền mặt để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị. Mẫu sổ quỹ mới nhất được ban hành kèm theo thông tư 200/2014/TT-BTC sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong chế độ kế toán doanh nghiệp.

Tải về tại đây: Mẫu sổ quỹ tiền mặt (file excel)