Mẫu hợp đồng kinh tế (mẫu tham khảo)

MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ (MẪU THAM KHẢO)

>> Dịch vụ chữ ký số tại Biên Hòa

     Mẫu hợp đồng kinh tế được công ty TNHH Tư Vấn Minh biên tập và chỉnh sửa dựa trên thỏa thuận về các điều khoản ký kết của đại diện giữa hai bên. Sau khi thực hiện xong hợp đồng kinh tế thì 2 bên sẽ phải lập một biên bản thanh lý hợp đồng để tránh những rắc rối pháp lý sau này. Đây là mẫu hợp đồng kinh tế chuẩn nhất gửi cho các bạn đọc.

     Sau đây là mẫu:


page0001


page0002


page0003

Tải mẫu tại đây: MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ

>> Dịch vụ giấy phép kinh doanh Biên Hòa│Đồng Nai