Biểu mẫu kế toán tổng hợp (Phần I)

BIỂU MẪU KẾ TOÁN TỔNG HỢP PHẦN I

mau-bieu-ke-toan-phan-1

>> Dịch vụ giấy phép kinh doanh Biên Hòa│Nhơn Trạch

Công ty TNHH Tư Vấn Minh chúng tôi là đơn vị làm giấy phép kinh doanh tại Biên Hòa│Đồng Nai, chuyên thành lập công ty tnhh một thành viên, hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, thành lập chi nhánh, văn phòng đại điện, địa điểm kinh doanh, thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh v..v. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, báo cáo thuế hàng tháng tại Đồng Nai và Bình Dương.

Nhân tiện đây chúng tôi cũng chia sẽ với các bạn những mẫu biểu kế toán cần thiết cho doanh nghiệp. Để phòng trường hợp cần dùng tới:

 1. MẨU PHIẾU CHI
 2. MẨU SỔ QUỸ TIỀN MẶT
 3. MẨU SỔ PHẢI TRẢ
 4. MẨU SỔ PHAI THU
 5. MẨU SỔ NHẬT KÝ CHUNG
 6. MẨU SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN
 7. MẨU SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG
 8. MẨU SỔ CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT
 9. MẨU SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG
 10. MẨU SỔ CHI PHÍ LOẠI 06
 11. MẨU SỔ NGÂN HÀNG
 12. MẨU PHIẾU TẠM ỨNG
 13. MẨU PHIẾU QUYẾT TOÁN

>> Dịch vụ kế toán thuế Biên Hòa