Hỏi – Đáp về Tổng doanh thu hàng hoá bán ra

Hôm nay MCC sẽ đem đến bài viết về tổng doanh thu hàng hóa bán ra và ghi thuế suất thuế GTGT khi bán nội địa như thế nào? Mong rằng bài viết đem đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Để tìm hiểu thêm nhiều về những bài viết Hỏi – Đáp khác của MCC. Hãy nhấn vào đây >>> Chuyên mục Hỏi – Đáp

Câu hỏi:

Tổng doanh thu hàng hoá bán ra có bao gồm doanh thu không kê khai tính thuế không?

Trả lời :

Tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra = Doanh thu chịu thuế GTGT + Doanh thu không chịu thuế GTGT + Doanh thu không phải kê khai tính nộp thuế GTGT.

>>> Dịch vụ văn phòng ảo

Tổng doanh thu hàng hoá bán ra
Tổng doanh thu hàng hoá bán ra

Câu hỏi:

Công ty có nguồn cá thu mua của người dân, vừa có cá do Công ty tự nuôi, khi bán nội địa thì ghi thuế suất thuế GTGT như thế nào?

Trả lời :

Theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT, Công ty bán sản phẩm cá mua của người dân và cá tự sản xuất thuộc sản phẩm chăn nuôi, thuỷsản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xãở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

>>> Dịch vụ giấy phép lao động