Tư Vấn Thuế

Công văn số :8685/CT-TT&HT

Công văn số :8685/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :01/06/2016 V/v Cách phân bổ thuế GTGT đầu vào trường hợp Công ty có doanh thu chịu thuế và không chịu thuế GTGT – Công ty TNHH Chế tạo cơ khí Hòa Phát Kính gửi: Công ty TNHH Chế tạo cơ khí Hòa Phát. Cục Thuế có nhận được […] Xem thêm

Công Văn Số 6423/CT-TT&HT

Công văn số :6423/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :29/04/2016 V/v kê khai và nộp thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài – Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam Kính gửi: Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam. Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số20162803/FOVngày 28/03/2016củaCông ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Namvề […] Xem thêm

Công Văn Số: 8889/CT-TT&HT

Công văn số: 8889/CT-TT&HT ; Ngày phát hành: 07/06/2016 V/v hướng dẫn về xuất hóa đơn – Công ty TNHH King Power Kính gửi: Công ty TNHH King Power Cục thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 05/01KP16 ngày 30/05/2016 của công ty TNHH King Power về hướng dẫn xuất hóa đơn. Qua […] Xem thêm

Công Văn Số: 2248 /TCT-CS

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 2248 /TCT-CS V/v khấu hao TSCĐ Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: – Cục Thuế tỉnh Hải Dương;                                                  – Công ty TNHH Bơm Ebara. (Đ/c: Đường Nguyễn […] Xem thêm

Công Văn Số: 373 /TCT-KK

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 373 /TCT-KK V/v hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương             Tổng cục […] Xem thêm

CÔNG VĂN SỐ: 8833/CT-TT&HT

CÔNG VĂN SỐ: 8833/CT-TT&HT ; NGÀY PHÁT HÀNH : 06/06/2016 V/v hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng hợp đồng – Công ty Cổ Phần Đất Việt Kính gửi : Công ty Cổ Phần Đát Việt. Cục thuế tỉnh Bình Dương có nhận công văn số 21/2016/VLCor ngày 19/05/2016 của Công ty hỏi về việc hướng […] Xem thêm

Công văn số :6397/CT-TT&HT

Công văn số :6397/CT-TT&HT ; Ngày phát hành: 28/04/2016 V/v Xuất hóa đơn GTGT – Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á Kính gửi: Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á Cục Thuế tỉnh Bình Dương có nhận văn bản số 31/2016/CV-TĐA ngày 15/4/2016 của Công ty đề nghị hướng dẫn về việc xuất hóa […] Xem thêm

Công văn số : 2342/TCT-KK

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ     Số: 2342/TCT-KK V/v kê khai khấu trừ, hoàn thuế đối với hóa đơn giá trị gia tăng kê khai chậm sau  thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do […] Xem thêm