các luật thuế thay đổi

Công Văn SỐ : 328/TCT-CS

   BỘ TÀI CHÍNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ : 328/TCT-CS V/v áp dụng  phương pháp tính thuế       Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017 Kính gửi:        -  Cục Thuế TP Hà Nội; -         Công ty […] Xem thêm