Tin Tức

Công văn số :8685/CT-TT&HT

Công văn số :8685/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :01/06/2016 V/v Cách phân bổ thuế GTGT đầu vào trường hợp Công ty có doanh thu chịu thuế và không chịu thuế GTGT – Công ty TNHH Chế tạo cơ khí Hòa Phát Kính gửi: Công ty TNHH Chế tạo cơ khí Hòa Phát. Cục Thuế có nhận được […] Xem thêm

Công Văn Số 6423/CT-TT&HT

Công văn số :6423/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :29/04/2016 V/v kê khai và nộp thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài – Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam Kính gửi: Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam. Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số20162803/FOVngày 28/03/2016củaCông ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Namvề […] Xem thêm

Công Văn Số: 2555 /TCT-KK

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 2555 /TCT-KK V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội             Trả lời công văn số […] Xem thêm

Công văn số: 8685/CT-TT&HT

Công văn số: 8685/CT-TT&HT ;Ngày phát hành: 01/06/2016 V/v Cách phân bổ thuế GTGT đầu vào trường hợp Công ty có doanh thu chịu thuế và không chịu thuế GTGT – Công ty TNHH Chế tạo cơ khí Hòa Phát Kính gửi: Công ty TNHH Chế tạo cơ khí Hòa Phát Cục Thuế có nhận […] Xem thêm

Công Văn Số: 8889/CT-TT&HT

Công văn số: 8889/CT-TT&HT ; Ngày phát hành: 07/06/2016 V/v hướng dẫn về xuất hóa đơn – Công ty TNHH King Power Kính gửi: Công ty TNHH King Power Cục thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 05/01KP16 ngày 30/05/2016 của công ty TNHH King Power về hướng dẫn xuất hóa đơn. Qua […] Xem thêm

Công Văn Số: 2248 /TCT-CS

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 2248 /TCT-CS V/v khấu hao TSCĐ Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: – Cục Thuế tỉnh Hải Dương;                                                  – Công ty TNHH Bơm Ebara. (Đ/c: Đường Nguyễn […] Xem thêm

Công Văn Số: 373 /TCT-KK

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 373 /TCT-KK V/v hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương             Tổng cục […] Xem thêm

Công Văn SỐ : 328/TCT-CS

   BỘ TÀI CHÍNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ : 328/TCT-CS V/v áp dụng  phương pháp tính thuế       Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017 Kính gửi:        -  Cục Thuế TP Hà Nội; -         Công ty […] Xem thêm