Thẻ APEC

tải xuống

LỢI ÍCH CHO DOANH NHÂN SỞ HỮU THẺ APEC

NHỮNG LỢI ÍCH CHO DOANH NHÂN SỞ HỮU THẺ APEC – Chương trình thẻ doanh nhân ABTC (APEC) là sáng kiến do Australia đưa ra vào năm 1996,  nhằm đáp ứng lời kêu gọi của hội đồng tư vấn kinh doanh  APEC (ABTC) về tìm kiếm biện pháp tạo thuận lợi cho doanh nhân các […] Xem thêm