Kiểm Toán

Dịch vụ kế toán KCN AMATA

Dịch vụ kế toán tại khu công nghiệp AMATA Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp AMATA đa số là doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI, đồng thời có lợi thế nằm gần hai trung tâm kinh tế lớn là thành phố Biên Hòa và TP. Hồ Chí Minh do có nhiều trường Đại […] Xem thêm

trac-nghiem-kiem-toan

73 Câu Trắc Nghiệm Kiểm Toán

Những Câu Trắc Nghiệm Kiểm Toán Giúp Bổ Sung Kiến Thức Cho Kế Toán Viên   1. Kiểm toán viên phát hành báo cáo kiểm toán loại “Ý kiến từ bỏ” khi: Có sự vi phạm trọng yếu các chuẩn mực kế toán trong trình bày BCTC Có sự thay đổi quan trong về chính […] Xem thêm

loi-nhuan-sau-kiem-toan-1

“Đau Tim” Với Lợi Nhuận Sau Kiểm Toán

 “Đau Tim” Với Lợi Nhuận Sau Kiểm Toán Của Doanh Nghiệp Năm 2011 cũng không phải ngoại lệ. Tính đến thời điểm hiện nay, đã có một số công ty phải điều chỉnh lại những thông tin quan trọng trong báo cáo tài chính. Đa phần các doanh nghiệp này nặng thì ghi nhận lỗ […] Xem thêm

cong-ty-dich-vu-ke-toan-kiem-toan

Xem Xét Phân Tích Những Nguyên Tắc Hoạt Động Ảnh Hưởng Đến Các Thủ Tục Kiểm Toán

XEM XÉT PHÂN TÍCH NHỮNG NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC THỦ TỤC KIỂM TOÁN Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 (VAS 01) – Chuẩn mực chung quy định 07 nguyên tắc kế toán cơ bản: Cơ sở dồn tích, hoạt động liên tục, giá gốc, phù hợp, nhất quán, thận trọng, trọng […] Xem thêm