Biểu mẫu kế toán tổng hợp (Phần II)

BIỂU MẪU KẾ TOÁN TỔNG HỢP PHẦN II

bieu-mau-ke-toan-tong-hop-phan-2

>> Dịch vụ giấy phép kinh doanh giá rẻ tại Biên Hòa

Một trong những công việc đầu tiên khi bước vào nghề kế toán là làm quen với sổ sách kế toán.

Sổ kế toán là hệ thống tài liệu dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Các kiến thức liên quan đến sổ sách kế toán bao gồm: Cơ bản về sổ sách kế toán, các loại sổ sách kế toán, hệ thống sổ kế toán, trách nhiệm của người giữ và ghi sổ kế toán, quy trình ghi sổ kế toán bằng tay và bằng máy vi tính, điều chỉnh sổ kế toán, các hình thức sổ kế toán.

Sau loạt biểu mẫu kế toán tổng hợp phần I mà chúng tôi đã đăng tải. Nay Công ty TNHH Tư Vấn Minh hân hạnh gửi tới quý bạn đọc những biểu mẫu kế toán phần II bao gồm những biểu mẫu theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-03-2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, mẫu sổ tiền gửi ngân hàng, mẫu thư xác nhận công nợ, mẫu thuyết minh báo cáo tài chính, mẫu tính giá thành công trình,…

Mời các bạn tải về theo danh sách bên dưới:

  1. MẪU SỔ CÁI TÀI KHOẢN TIỀN MẶT
  2. MẨU SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
  3. MẨU THƯ XÁC NHẬN CÔNG NỢ PHẢI THU
  4. MẨU THƯ XÁC NHẬN CÔNG NỢ PHẢI TRẢ
  5. MẨU THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  6. MẪU THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH
  7. MẪU TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH
  8. MẪU XUẤT NHẬP TỒN KHO HÀNG HÓA
  9. MẪU XUẤT NHẬP TỒN KHO VẬT TƯ

>> Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Biên Hòa│Đồng Nai