BHYT hộ nghèo hay BHYT ở doanh nghiệp?

Bài viết hôm nay là về lựa chọn BHYT hộ nghèo hay BHYT ở doanh nghiệp. Mong rằng bài viết sẽ có ích cho bạn đọc.

Hãy nhấn vào link bên dưới để đọc thêm nhiều bài viết cùng chuyên mục: HỎI – ĐÁP

Câu hỏi: BHYT hộ nghèo hay BHYT ở doanh nghiệp?

Tôi đang làm việc cho một công ty và công ty sẽ đóng BH cho tôi trong tháng 6/2017 này, nhưng hiện tại tôi đã có thẻ BHYT hộ nghèo ở địa phương nên không làm hồ sơ đóng BH ở công ty được nên Công ty đã yêu cầu tôi về tại địa phương để thông báo dừng tham gia BH hộ nghèo. Cho tôi hỏi vì BHYT hộ nghèo của tôi ở địa phương được nhà nước hỗ trợ vậy dừng tham gia ở nhà để đóng ở công ty thì tôi sẽ bị thiệt thòi, nếu không dừng tham gia ở nhà thì tại doanh nghiệp tôi có phải đóng tiếp BHYT không hay là phải xử lý như thế nào? 

Nếu dừng tham gia BHYT ở nhà thì thẻ BHYT đó có phải trả cho địa phương ko và số định danh của thẻ BHYT của tôi có thay đổi không để kê khai tại công ty không? Tôi xin cảm ơn!

 

BHYT hộ nghèo hay BHYT ở doanh nghiệp
BHYT hộ nghèo hay BHYT ở doanh nghiệp

BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Điểm 2, Khoản 7, Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT theo quy định: “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Trường hợp của bạn, hiện đang tham gia Bảo Hiểm Y Tế theo đối tượng người lao động đống thời cũng thuộc hộ gia đình nghèo. Vì vậy, theo thứ tự quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT, bạn phải tham gia BHYT theo nhóm đối tượng là người lao động, nhưng được hưởng quyền lợi theo đối tượng hộ gia đình nghèo.

>>> Dịch vụ giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

>>> Dịch vụ tư vấn thuế