Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA

mau-bang-ke-hoa-don-chung-tu-ban-ra

>> Dịch vụ giấy phép kinh doanh Biên Hòa│Đồng Nai

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

TẢI VỀ